Sắp xếp thời gian trong 1 Tuần: Để có 168 giờ hiệu quả

Hôm nay là 07/01/2018, tức là đã hết một tuần đầu tiên của năm mới 2018. Một tuần vừa qua các bạn đã làm được nhiều việc có ích cho bản thân mình chưa?  Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách phân chia thời gian trong một tuần của cá nhân mình, hi vọng các bạn có thể học được một chút gì đó từ cách sắp xếp của mình - từ đó giúp các bạn tự sắp xếp thời gian cho bản thân tốt hơn.