Thẻ: thuyết con nhím

  • Chọn ngành nghề mình thích hay giỏi?

    Chọn ngành nghề mình thích hay giỏi?

    Bài viết chia sẻ về thuyết con nhím, một công cụ giúp bạn xác định được nghề nghiệp mình theo đuổi lâu dài. Trong bài này, bạn sẽ học cách xác định thứ mình thích / giỏi, tìm hiểu về thị trường lao động và các lưu ý khi sử dụng thuyết con nhím.

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.