Random

Bảng lương các ngành nghề – 2018

Trong bài viết này mình tổng kết lại các tài liệu của các tổ chức về lương trung bình các ngành nghề năm 2018 cho các bạn tham khảo.

Trước khi đi phỏng vấn các bạn nhớ tham khảo các bản này trước, để có thể đề xuất một mức lương hợp lý nhé.

1/ Lương trung bình 2018 – First Alliances

Screen Shot 2018-01-22 at 7.28.26 am.png

Tài liệu tham khảo thêm:

Đăng ký tư vấn cá nhân giúp tìm việc tốt trong 3 tháng: bit.ly/TuVanCaNhan

Bạn có bình luận hay câu hỏi gì không?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: