Tôi tự hào là người hướng nội

Mấy tuần trước, tôi có tham gia một buổi tiệc nơi mọi người 'networking' với nhau.   Tôi thì đứng im một chỗ. Trong đầu…

Continue reading → Tôi tự hào là người hướng nội