Cách mình đo thời gian mỗi ngày

Làm việc trong một môi trường có nhiều người nghiên cứu và đòi hỏi sự rõ ràng về các con số, mình học được rằng…

Continue reading → Cách mình đo thời gian mỗi ngày